Konstnärliga Praktik 

 

                                  

 

 

 Jag vill involvera mig i aktuella samhälleliga frågor i förhållande till hur dessa  återkommer cykliskt i historien. Min praktik behandlar frågor om migration, miljö och historia. Jag undersöker hur den moderna världens komplexa politiska, sociala, kulturella och miljömässiga konstruktioner påverkar dåtid, nutid och framtid, med särskilt fokus på modern social struktur och dess samspel med miljön. Jag är intresserad av hur produktionen är en förutsättning för det moderna samhällets struktur. Dessa frågor gestaltar jag genom teckning, skulptur, 3D animation, design, fotografi målning, teckning eller videokonst. Genom min konst vill jag öka medvetandet eller på ett konstnärligt och filosofiskt sätt behandlar frågor kring diaspora, migrationen och miljö i samband  med anthropocene begreppet. Min konst visades på många nationella och internationella konstgallerier, evenemangs - och konstplattformar som: Månaden konstnär i Skärholmen Bibliotek, Stockholm  kulturhuset, Dakar International Biennale of Contemporary African Art, Fullersta biokonsthall, örnsköldsvik konstmuseum, Marrakch International Art Biennale, Kunsttransite i KarlsruhI Tyskland The International Writer och Artist Residency i Quebec i Kanada, Sudan Frindship Hall, Sudan National Museum, Allianse france i Asmara-Eritrea, Villa  de Martigny i Schweiz, Kulturrum i Karlsruh i Tyskland, El Centro  de Arte  Sachaqa i Peru, Galleri Vlassis i Thessaloniki i Grekland, Hagalunds tvättri museum i Hudfinge, All Indian  Contemporary Art  Exhibition i Rajasthani-Indien, Pan American Plaza San Diego i USA och mångaandra  konstplattformar.

                                       Artist Statement 

 

 

 

 

 I am involved in current social issues in relation to how they return cyclically in the dialectic of history. My practices are continually searching in issues about migration, environment and history. I study how the complex political, social, cultural and environmental structures of modern world affect past, present and future, with particular focus on modern social structure and its interaction with the environment. I am interested in how production is a prerequisite for the structure of modern society. These questions I form by drawing, sculpture, 3D animation, design, photography painting, drawing or video art. Through my art, I want to increase awareness or in an artistic and philosophical way dealing with the issues of diaspora, migration and the environment in connection with the anthropocene concept. My art was shown at many national and international art galleries, events and art platforms such as: The month of artist in Skärholmen Library, Stockholm Culture House, Dakar International Biennale of Contemporary African Art, Fullest Bioconstruction Hall, Earliest Art Museum, Marrakch International Art Biennale, Art Transit in Karlsruh, Germany. International Writer and Artist Residency in Quebec, Canada, Sudan Frindship Hall, Sudan National Museum, Alliance France in Asmara, Eritrea, Villa de Martigny in Switzerland, Culture Room in Karlsruh, Germany, El Centro de Arte Sachaqa in Peru, Gallery Vlassis in Thessaloniki in Greece, Hagalund's Washing Museum in Hudfinge, All Indian Contemporary Art Exhibition in Rajasthani India, Pan American Plaza San Diego in the United States and many other art platforms.